Κόστος Εγγραφής

Έγκαιρη
(έως 15 Ιουνίου 2019)

Κανονική Εγγραφή

100

Μέλη ΕΤΑΜ[1]

€80

Φοιτητές[2]

€60

Νέοι Μηχανικοί (έως 30 ετών)[3]

€60

Άνεργοι Μηχανικοί[4]

€50

Εγγραφή 1 ημέρας

-

Καταληκτική ημερομηνία
(έως 31 Ιουλίου 2019)

Κανονική Εγγραφή

€140

Μέλη ΕΤΑΜ[1]

100

Φοιτητές[2]

€80

Νέοι Μηχανικοί (έως 30 ετών)[3]

€80

Άνεργοι Μηχανικοί[4]

€50

Εγγραφή 1 ημέρας

-

κατά το Συνέδριο
(5-7 Σεπτεμβρίου 2019)

Κανονική Εγγραφή

€160

Μέλη ΕΤΑΜ[1]

120

Φοιτητές[2]

€80

Νέοι Μηχανικοί (έως 30 ετών)[3]

€80

Άνεργοι Μηχανικοί[4]

€50

Εγγραφή 1 ημέρας

€60

  • [1] Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ΕΤΑΜ για το έτος 2019
  • [2] Με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας
  • [3] Με επίδειξη ΑΔΤ
  • [4] Με επίδειξη κάρτας ανεργίας ισχύουσα για το 2019

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες, Συνεδριακή τσάντα και υλικό συνεδρίου, Διάλειμμα καφέ/ελαφρύ γεύμα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
  • Σημειώνεται  ότι μια εγγραφή καλύπτει ΜΙΑ μόνο εργασία. Για τη δεύτερη εργασία δίνεται έκπτωση 50%, όταν η παρουσίαση γίνεται από τον ίδιο συγγραφέα.
  • Για να συμπεριληφθεί μια εργασία στο πρόγραμμα του Συνεδρίου, απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.
  • Κατά τη διάρκεια της πληρωμής, παρακαλείσθε να μην παραλείπετε το Payment ID που θα σας σταλεί από το σύστημα, καθώς και το επίθετο σας για να μπορεί να γίνει η σχετική ταυτοποίηση.
  • Παρακαλείσθε να αποστέλλετε στο email του συνεδρίου ( 4psamts@eltam.org ) τα αποδεικτικά για την εγγραφή στις ειδικές κατηγορίες. Στο ίδιο e-mail μπορείτε να απευθείνεστε και για οποιαδήποτε διευκρίνηση.