Κόστος Εγγραφής

Έγκαιρη
(έως 31 Μαϊου 2019)

Κανονική Εγγραφή

100

Μέλη ΕΤΑΜ[1]

€80

Φοιτητές[2]

€60

Νέοι Μηχανικοί (έως 30 ετών)[3]

€60

Άνεργοι Μηχανικοί[4]

€50

Εγγραφή 1 ημέρας

-

Καταληκτική ημερομηνία
(έως 31 Ιουλίου 2019)

Κανονική Εγγραφή

€140

Μέλη ΕΤΑΜ[1]

100

Φοιτητές[2]

€80

Νέοι Μηχανικοί (έως 30 ετών)[3]

€80

Άνεργοι Μηχανικοί[4]

€50

Εγγραφή 1 ημέρας

-

κατά το Συνέδριο
(5-7 Σεπτεμβρίου 2019)

Κανονική Εγγραφή

€160

Μέλη ΕΤΑΜ[1]

120

Φοιτητές[2]

€80

Νέοι Μηχανικοί (έως 30 ετών)[3]

€80

Άνεργοι Μηχανικοί[4]

€50

Εγγραφή 1 ημέρας

€60

  • [1] Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ΕΤΑΜ για το έτος 2019
  • [2] Με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας
  • [3] Με επίδειξη ΑΔΤ
  • [4] Με επίδειξη κάρτας ανεργίας ισχύουσα για το 2019

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες
  • Συνεδρική τσάντα και υλικό συνεδρίου
  • Διάλειμμα καφέ/ελαφρύ γεύμα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
  • Σημειώνεται ότι ένας σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία εργασίες, όμως για κάθε εργασία απαιτείται η εγγραφή ενός εκ των συγγραφέων. Για κάθε πρόσθετη εργασία θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 60 ευρώ