Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

8:00 – 9:00

Εγγραφές

9:00 – 9:30

Έναρξη Συνεδρίου / Χαιρετισμοί

9:30 – 10:15

Mιχάλης Κωνσταντίνου

Καθηγητής, State University of New York at Buffalo, USA

Testing of seismic protective system hardware: significance, scaling and similarity
Παρουσίαση

Ειδική Ομιλία

10:15 – 10:45

Στέφανος Δρίτσος

Ομότ. Καθηγητής Παν. Πατρών

Σεισμική Αποτιμηση και Ενισχυση Κατασκευων
Παρουσίαση

Ειδική Ομιλία

10:45 – 11:15

Διάλειμμα / Καφές

11:15 – 12:45

Κύρια Αίθουσα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
Αίθουσα 2
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι
Αίθουσα 3
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
Αίθουσα 4
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ Ι

12:45 – 13:45

Γεύμα

13:45 – 14:15

Ιωάννης Ψυχάρης

Καθηγητής ΕΜΠ

Αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών μέσω λικνιζομένων μελών
Παρουσίαση

Κύρια Αίθουσα

Ελισσάβετ Βιντζηλαίου

Καθηγήτρια, ΕΜΠ

Διεπιφάνειες Ωπλισμένου Σκυροδέματος υπό Ανακυκλιζόμενες Δράσεις
Παρουσίαση

Αίθουσα 2 

Απόστολος Παπαγεωργίου

Καθηγητής Παν. Πατρών

An overview of Long-Period Ground Motions: Their nature and their effects on critical infrastructure
Παρουσίαση

Αίθουσα 3

14:15 – 15:45

Κύρια Αίθουσα
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
Αίθουσα 2
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ
Αίθουσα 3
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ
Αίθουσα 4
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ ΙΙ

15:45 – 16:15

Διάλειμμα / Καφές

16:15 – 17:45

Κύρια Αίθουσα
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ Ι
Αίθουσα 2
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι
Αίθουσα 3
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Αίθουσα 4
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ ΙΙΙ

17:45 – 18:15

Διάλειμμα / Καφές

18:15 – 20:00

Κύρια Αίθουσα
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΙΙ
Αίθουσα 2
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΙ
Αίθουσα 3
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΑΘΗΝΩΝ, 1999)
Αίθουσα 4
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ ΙV

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 – 9:00

Εγγραφές

9:00 – 9:30

Aνδρέας Κάππος

Καθηγητής ΑΠΘ & City University of London UK

Εξατομικευμένες καμπύλες τρωτότητας για υφιστάμενες και ενισχυμένες γέφυρες

Ειδική Ομιλία

9:30 – 10:00

Κυριαζής Πιτιλάκης

Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ

Ενιαίο μοντέλο εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στην Ευρώπη. Εφαρμογή στην Ελλάδα και την πόλη της Θεσσαλονίκης

Ειδική Ομιλία

10:00 – 10:30

Γιώργος Μπουκοβάλας

Καθηγητής ΕΜΠ

Σεισμική απόκριση και φάσματα σχεδιασμού για ρευστοποιήσιμα εδάφη (κατηγορίας Χ κατά ΕΑΚ και S2 κατά EC-8)
Παρουσίαση

Ειδική Ομιλία

10:30 – 11:00

Γιώργος Γκαζέτας

Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ

Αίτια της σεισμικής τρωτότητας των λιμενικών κρηπιδοτοίχων βαρύτητας

Ειδική Ομιλία

11:00-11:30

Διάλειμμα / Καφές

11:30 – 13:00

Σεισμός 7ης Σεπτεμβρίου 1999

Hμερίδα ΟΑΣΠ/ΕΤΑΜ/ΤΕΕ για τον Σεισμό της Αθήνας 1999

13:00 – 14:00

Γεύμα

14:00 – 15:30

Προκλήσεις και ετοιμότητα ενόψει του επόμενου μεγάλου σεισμού

Hμερίδα ΟΑΣΠ/ΕΤΑΜ/ΤΕΕ για τον Σεισμό της Αθήνας 1999

15:30 – 17:00

Σεισμός Αθήνας Ιουλίου 2019 Προσεισμικός Έλεγχος Δημοσίων Κτιρίων

Hμερίδα ΟΑΣΠ/ΕΤΑΜ/ΤΕΕ για τον Σεισμό της Αθήνας 1999

17:00 – 17:30

Διάλειμμα / Καφές

17:30 – 18:00

Bούλα Πανταζοπούλου

Καθηγήτρια, York University, Canada

Σεισμική Αποτίμηση Παλιών Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με βλάβες λόγω διάβρωσης οπλισμών

Κύρια Αίθουσα

Ευριπίδης Μυστακίδης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Aντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα
Παρουσίαση

Αίθουσα 2

18:00 – 20:00

Κύρια Αίθουσα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΩΝ

Αίθουσα 2
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Αίθουσα 3
ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αίθουσα 4

ΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ


ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ημέρα Αφιερωμένη στον Σεισμό της Αθήνας του 1999

8:00 – 9:00

Εγγραφές

9:00 – 9:30

Mιχάλης Φαρδής

Ομότ. Καθηγητής Παν. Πατρών

Πρακτική Ανελαστική Δυναμική Ανάλυση Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος: Κανόνες Προσομοίωσης και Σύγκριση Απόκρισης με Πειραματικές Δοκιμές
Παρουσίαση

Ειδική Ομιλία

9:30 – 10:00

Θεοδόσιος Τάσιος

Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ

Υπολογιστικές στρατηγικές προμελετων προσεισμικής ενίσχυσης κτιρίων

Ειδική Ομιλία

10:00-10:30

Διάλειμμα / Καφές

10:30 – 12:00

Κύρια Αίθουσα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ I

Αίθουσα 2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αίθουσα 3

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ I

Αίθουσα 4
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ I

12:00-12:30

Διάλειμμα / Καφές

12:30-14:00

Κύρια Αίθουσα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ II

Αίθουσα 2

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ II

Αίθουσα 3
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ II
Αίθουσα 4
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ II

14:00 – 15:00

Γεύμα

15:00 – 15:30

Κρίστης Χρυσοστόμου

Καθηγητής ΤΠΚ

Ενίσχυση Φορέων ΟΣ με Τοιχοπληρώσεις ΟΣ
Παρουσίαση

Κύρια Αίθουσα

Δομνίκη Ασημάκη

Καθηγήτρια, California Institute of Technology, USA

Προσομοίωση τοπογραφικής ενίσχυσης, μηχανικής αποσάθρωσης, και αστοχίας σε τρισδιάστατους γεωλογικούς σχηματισμούς
Παρουσίαση

Αίθουσα 2

Βλάσσης Κουμούσης

Καθηγητής ΕΜΠ

Λεία Προσομοιώματα Πλαστικότητας & Βλαβών στην Αντισεισμική Μηχανική
Παρουσίαση

Αίθουσα 3

15:30 – 16:00

Κώστας Παπαζάχος

Καθηγητής ΑΠΘ

Σεισμικές κινήσεις του ΕΑΚ: Προβλήματα και αδυναμίες, αλλά και προοπτικές για το μέλλον, με βάση τις εξελίξεις τις τελευταίας 20ετίας

Κύρια Αίθουσα

Αθανάσιος Τριανταφύλλου

Καθηγητής Παν. Πατρών

Ολοκληρωμένο Σύστημα Συνδυασμένης Αντισεισμικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Υφισταμένων Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά
Παρουσίαση

Αίθουσα 2

Ασημίνα Αθανατοπούλου

Καθηγήτρια ΑΠΘ

Η στρεπτική απόκριση των ασύμμετρων κτιρίων και οι αντισεισμικοί κανονισμοί.

Αίθουσα 3

16:00 – 16:30

Γιώργος Μυλωνάκης

Καθηγητής Παν. Πατρών & University of Bristol UK, και UCLA USA

Η αντισεισμικότητα του Πύργου της Πίζας: ένα μηχανικό παράδοξο;

Κύρια Αίθουσα

Αναστασία Κυρατζή

Καθηγήτρια ΑΠΘ

20 χρόνια μετά τον σεισμό της Αθήνας: Τι βελτιώσαμε, τι δεν βελτιώσαμε, αβεβαιότητες, διεθνείς εξελίξεις

Αίθουσα 2

Παναγιώτης Τσόπελας

Αναπλ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Καινοτόμα Συστήματα Αναβάθμισης Σεισμικής Απόκρισης Κατασκευών

Αίθουσα 3

16:30-17:00

Διάλειμμα / Καφές

17:00 – 17:30

Ιωάννης Βάγιας

Καθηγητής ΕΜΠ

Καινοτόμα Αντισεισμικά Συστήματα με βάση το Χάλυβα
Παρουσίαση

Κύρια Αίθουσα

Κώστας Σπυράκος

Καθηγητής ΕΜΠ

Κατασκευές από Τοιχοποιία: Αποτίμηση & Επεμβάσεις για Σεισμικά Φορτία
Παρουσίαση

Αίθουσα 2

17:30 – 19:00

Κύρια Αίθουσα
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 & ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ III
Αίθουσα 2
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ III
Αίθουσα 3
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Αίθουσα 4
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

19:00 – 19:45

Στρογγυλή Τράπεζα

Θεοδόσιος Τάσιος (συντονιστής), Μιχάλης Φαρδής, Αναστάσιος Σέξτος, Γεώργιος Στασινός, Στέλιος Αχνιώτης, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΤΑΜ

19:45 – 20:00

Λήξη Συνεδρίου


Κατάλογος Προσκεκλημένων Ομιλιών

Τίτλος ομιλίαςΣυγγραφείς
Testing of seismic protective system hardware: significance, scaling and similarity
Mιχάλης Κωνσταντίνου
Ομιλία
Σεισμική Αποτιμηση και Ενισχυση Κατασκευων
Στέφανος Δρίτσος
Ομιλία
Αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών μέσω λικνιζομένων μελών
Ιωάννης Ψυχάρης
Ομιλία
Διεπιφάνειες Ωπλισμένου Σκυροδέματος υπό Ανακυκλιζόμενες Δράσεις
Ελισσάβετ Βιντζηλαίου
Ομιλία
An overview of Long-Period Ground Motions: Their nature and their effects on critical infrastructure
Απόστολος Παπαγεωργίου
Ομιλία
Εξατομικευμένες καμπύλες τρωτότητας για υφιστάμενες και ενισχυμένες γέφυρες
Aνδρέας Κάππος
Ομιλία
Ενιαίο μοντέλο εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στην Ευρώπη. Εφαρμογή στην Ελλάδα και την πόλη της Θεσσαλονίκης
Κυριαζής Πιτιλάκης
Ομιλία
Σεισμική απόκριση και φάσματα σχεδιασμού για ρευστοποιήσιμα εδάφη (κατηγορίας Χ κατά ΕΑΚ και S2 κατά EC-8)
Γιώργος Μπουκοβάλας
Ομιλία
Αίτια της σεισμικής τρωτότητας των λιμενικών κρηπιδοτοίχων βαρύτητας
Γιώργος Γκαζέτας
Ομιλία
Σεισμική Αποτίμηση Παλιών Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με βλάβες λόγω διάβρωσης οπλισμών
Bούλα Πανταζοπούλου
Ομιλία
Aντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα”
Ε. Μυστακίδης, Α. Κουκουσέλης, Ο. Παναγούλης
Ομιλία
Καινοτόμα Αντισεισμικά Συστήματα με βάση το Χάλυβα
Ιωάννης Βάγιας
Ομιλία
Πρακτική Ανελαστική Δυναμική Ανάλυση Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος: Κανόνες Προσομοίωσης και Σύγκριση Απόκρισης με Πειραματικές Δοκιμές
Mιχάλης Φαρδής
Ομιλία
Υπολογιστικές στρατηγικές προμελετων προσεισμικής ενίσχυσης κτιρίων
Θεοδόσιος Τάσιος
Ομιλία
20 χρόνια μετά τον σεισμό της Αθήνας: Τι βελτιώσαμε, τι δεν βελτιώσαμε, αβεβαιότητες, διεθνείς εξελίξεις
Αναστασία Κυρατζή
Ομιλία
Προσομοίωση τοπογραφικής ενίσχυσης, μηχανικής αποσάθρωσης, και αστοχίας σε τρισδιάστατους γεωλογικούς σχηματισμούς
Δομνίκη Ασημάκη
Ομιλία
Λεία Προσομοιώματα Πλαστικότητας & Βλαβών στην Αντισεισμική Μηχανική
Βλάσσης Κουμούσης
Ομιλία
Σεισμικές κινήσεις του ΕΑΚ: Προβλήματα και αδυναμίες, αλλά και προοπτικές για το μέλλον, με βάση τις εξελίξεις τις τελευταίας 20ετίας.
Παπαζάχος Κώστας, Μάργαρης Βασίλης, Παπαϊωάννου Χρήστος και Κερκένου Αθανασία
Ομιλία
Η στρεπτική απόκριση των ασύμμετρων κτιρίων και οι αντισεισμικοί κανονισμοί.
Ασημίνα Αθανατοπούλου
Ομιλία
Η αντισεισμικότητα του Πύργου της Πίζας: ένα μηχανικό παράδοξο;
Γιώργος Μυλωνάκης
Ομιλία
Κατασκευές από Τοιχοποιία: Αποτίμηση & Επεμβάσεις για Σεισμικά Φορτία
Κώστας Σπυράκος
Ομιλία
Καινοτόμα Συστήματα Αναβάθμισης Σεισμικής Απόκρισης Κατασκευών
Παναγιώτης Τσόπελας
Ομιλία
Ολοκληρωμένο Σύστημα Συνδυασμένης Αντισεισμικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Υφισταμένων Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά
Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Ομιλία
Ενίσχυση Φορέων ΟΣ με Τοιχοπληρώσεις ΟΣ
Ελπίδα Γεωργίου, Νικόλας Κυριακίδης, Κρίστης Ζ. Χρυσοστόμου
Ομιλία