Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

8:00 - 9:00

Εγγραφές

9:00 - 9:30

Έναρξη Συνεδρίου / Χαιρετισμοί

9:30 - 10:15

Mιχάλης Κωνσταντίνου

Καθηγητής, State University of New York at Buffalo, USA

Testing of seismic protective system hardware: significance, scaling and similarity

Ειδική Ομιλία

10:15 - 10:45

Διάλειμμα / Καφές

10:45 - 11:15

Στέφανος Δρίτσος

Ομότ. Καθηγητής Παν. Πατρών

Σεισμική Αποτιμηση και Ενισχυση Κατασκευων

Ειδική Ομιλία

11:15 - 12:45

Κύρια Αίθουσα
Σεισμική Μόνωση Κατασκευών – Καινοτόμες Μέθοδοι αναβάθμισης της Σεισμικής Επίδοσης Ι
Αίθουσα 1
Σεισμική Μόνωση Κατασκευών – Καινοτόμες Μέθοδοι αναβάθμισης της Σεισμικής Επίδοσης ΙΙ
Αίθουσα 2
Επισκευές Βλαβών από σεισμούς και ενισχύσεις κτιρίων

12:45 - 13:30

Γεύμα

13:30 - 14:00

Ιωάννης Ψυχάρης

Καθηγητής ΕΜΠ

Αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών μέσω λικνιζομένων μελών

Κύρια Αίθουσα

Ελισσάβετ Βιντζηλαίου

Καθηγήτρια, ΕΜΠ

Διεπιφάνειες Ωπλισμένου Σκυροδέματος υπό Ανακυκλιζόμενες Δράσεις

Αίθουσα 2

Απόστολος Παπαγεωργίου

Καθηγητής Παν. Πατρών

ΤΒΑ

Αίθουσα 3

14:00 - 15:30

Κύρια Αίθουσα
Ευρωκώδικας 8 & Σύγχρονοι Κανονισμοί Σχεδιασμού, Αποτίμησης και Ενίσχυσης Κατασκευών Ι
Αίθουσα 2
Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Ι
Αίθουσα 3
Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Ι

15:30 - 16:00

Διάλειμμα / Καφές

16:00 - 17:30

Κύρια Αίθουσα
Ευρωκώδικας 8 & Σύγχρονοι Κανονισμοί Σχεδιασμού, Αποτίμησης και Ενίσχυσης Κατασκευών ΙΙ
Αίθουσα 2
Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών ΙΙ
Αίθουσα 3
Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων ΙΙ

17:30 - 18:00

Διάλειμμα / Καφές

18:00 - 19:30

Κύρια Αίθουσα
Αντισεισμική Θωράκιση και Αναταξιμότητα Δικτύων και Υποδομών
Αίθουσα 2
Μηχανική / Ανακυκλιζόμενη Συμπεριφορά Δομικών Υλικών – Νέα Υλικά
Αίθουσα 3
Τεχνικές Παρουσιάσεις Χορηγών και Εκθετών

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 - 9:00

Εγγραφές

9:00 - 9:30

Aνδρέας Κάππος

Καθηγητής ΑΠΘ & City University of London UK

Εξατομικευμένες καμπύλες τρωτότητας για υφιστάμενες και ενισχυμένες γέφυρες

Ειδική Ομιλία

9:30 - 10:00

Κυριαζής Πιτιλάκης

Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ

Ενιαίο μοντέλο εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας και διακινδύνευσης στην Ευρώπη. Εφαρμογή στην Ελλάδα και την πόλη της Θεσσαλονίκης

Ειδική Ομιλία

10:00-10:15

Διάλειμμα / Καφές

10:15 - 10:45

Γιώργος Μπουκοβάλας

Καθηγητής ΕΜΠ

Σεισμική απόκριση και φάσματα σχεδιασμού για ρευστοποιήσιμα εδάφη (κατηγορίας Χ κατά ΕΑΚ και S2 κατά EC-8)

Ειδική Ομιλία

10:45 - 11:15

Γιώργος Γκαζέτας

Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ

Τοίχοι Αντιστηρίξεως: Ψευδοστατική ή Δυναμική Αναλυση ;

Ειδική Ομιλία

11:15-11:30

Διάλειμμα / Καφές

11:30 - 13:00

Κύρια Αίθουσα
Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Γεφυρών
Αίθουσα 2
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική Ι
Αίθουσα 3
Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική ΙΙ

13:00 - 13:30

Γεύμα

13:30 - 14:00

Bούλα Πανταζοπούλου

Καθηγήτρια, York University, Canada

Σεισμική Αποτίμηση Παλιών Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με βλάβες λόγω διάβρωσης οπλισμών

Κύρια Αίθουσα

Ευριπίδης Μυστακίδης

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Aντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα

Αίθουσα 2

Ιωάννης Βάγιας

Καθηγητής ΕΜΠ

Καινοτόμα Αντισεισμικά Συστήματα με βάση το Χάλυβα

Αίθουσα 3

14:00 - 15:30

Κύρια Αίθουσα

Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κτιρίων από Τοιχοποιϊα

Αίθουσα 2

Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής. Εδαφική Απόκριση Ι

Αίθουσα 3

Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής. Εδαφική Απόκριση ΙΙ

15:30 - 16:00

Διάλειμμα / Καφές

16:00 - 17:30

Κύρια Αίθουσα

Πειραματική Σεισμική Μηχανική Ι

Αίθουσα 2

Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κτιρίων από Ο/Σ Ι

Αίθουσα 3

Τεχνική Σεισμολογία

17:30-18:00

Διάλειμμα / Καφές

18:00 - 19:30

Κύρια Αίθουσα

Πειραματική Σεισμική Μηχανική ΙΙ

Αίθουσα 2

Αντισεισμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κτιρίων από Ο/Σ ΙΙ

Αίθουσα 3

Αποτίμηση Σεισμικής Επικινδυνότητας


ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ημέρα Αφιερωμένη στον Σεισμό της Αθήνας του 1999

8:00 - 9:00

Εγγραφές

9:00 - 9:30

Mιχάλης Φαρδής

Ομότ. Καθηγητής Παν. Πατρών

TBA

Ειδική Ομιλία

9:30 - 10:00

Θεοδόσιος Τάσιος

Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ

Υπολογιστικές στρατηγικές προμελετων προσεισμικής ενίσχυσης κτιρίων

Ειδική Ομιλία

10:45-11:00

Διάλειμμα / Καφές

10:30 - 12:00

Hμερίδα ΟΑΣΠ/ΕΤΑΜ/ΤΕΕ για τον Σεισμό της Αθήνας 1999

12:00-12:15

Διάλειμμα / Καφές

12:15-13:30

Hμερίδα ΟΑΣΠ/ΕΤΑΜ/ΤΕΕ για τον Σεισμό της Αθήνας 1999

13:30 - 14:30

Γεύμα

14:30 - 15:00

Αναστασία Κυρατζή

Καθηγήτρια ΑΠΘ

20 χρόνια μετά τον σεισμό της Αθήνας: Τι βελτιώσαμε, τι δεν βελτιώσαμε, αβεβαιότητες, διεθνείς εξελίξεις

Κύρια Αίθουσα

Δομνίκη Ασημάκη

Καθηγήτρια, California Institute of Technology, USA

Προσομοίωση τοπογραφικής ενίσχυσης, μηχανικής αποσάθρωσης, και αστοχίας σε τρισδιάστατους γεωλογικούς σχηματισμούς

Αίθουσα 2

Βλάσσης Κουμούσης

Καθηγητής ΕΜΠ

Λεία Προσομοιώματα Πλαστικότητας & Βλαβών στην Αντισεισμική Μηχανική

Αίθουσα 3

15:00 - 15:30

Κώστας Παπαζάχος

Καθηγητής ΑΠΘ

ΤΒΑ

Κύρια Αίθουσα

Νίκος Μακρής

Καθηγητής Παν. Πατρών & South Methodist University USA

The dynamics of rocking isolation

Αίθουσα 2

Ασιμίνα Αθανατοπούλου

Καθηγήτρια ΑΠΘ

Η στρεπτική απόκριση των ασύμμετρων κτιρίων και οι αντισεισμικοί κανονισμοί.

Αίθουσα 3

15:30 - 16:00

Γιώργος Μυλωνάκης

Καθηγητής Παν. Πατρών & University of Bristol UK

Η αντισεισμικότητα του Πύργου της Πίζας: ένα μηχανικό παράδοξο

Κύρια Αίθουσα

Κώστας Σπυράκος

Καθηγητής ΕΜΠ

Κατασκευές από Τοιχοποιία: Αποτίμηση & Επεμβάσεις για Σεισμικά Φορτία

Αίθουσα 2

Παναγιώτης Τσόπελας

Αναπλ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Καινοτόμα Συστήματα Αναβάθμισης Σεισμικής Απόκρισης Κατασκευών

Αίθουσα 3

16:30-17:00

Διάλειμμα / Καφές

17:00 - 17:30

Αθανάσιος Τριανταφύλλου

Καθηγητής Παν. Πατρών

Ολοκληρωμένο Σύστημα Συνδυασμένης Αντισεισμικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Υφισταμένων Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά

Κύρια Αίθουσα
Αίθουσα 2

Γ.Δ. Αποκ. Επιπτώσεων Φ.Κ.

Αίθουσα 3

Εμπειρίες από πρόσφατους Σεισμούς της τελευταίας πενταετίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (πλην Αθηνών, 1999)

17:30 - 19:30

Κύρια Αίθουσα

Μέθοδοι Αποτίμησης και Στρατηγική Διαχείρισης Σεισμικής Διακινδύνευσης Ι

Αίθουσα 2

Μέθοδοι Αποτίμησης και Στρατηγική Διαχείρισης Σεισμικής Διακινδύνευσης ΙΙ

Αίθουσα 3

Προσεισμικός Έλεγχος Δημοσίων Κτιρίων και Κρίσιμων Κατασκευών και σχεδιασμός της Πολιτείας και Μετασεισμική Διαχείριση Κρίσεων

19:30 - 20:00

Λήξη Συνεδρίου