Πρόγραμμα Συνεδρίου

5 Σεπτεμβρίου

ΠΕΜΠΤΗ

8:00 - 9:00

Εγγραφές

9:00 - 10:00

Έναρξη Συνεδρίου / Χαιρετισμοί

10:00-10:45

Ειδική Ομιλία 1

10:45-11:00

Διάλειμμα / Καφές

11:00-11:30

Προσκ. Ομιλία 1.1

Κύρια Αίθουσα

Προσκ. Ομιλία 1.2

Αίθουσα 1

Προσκ. Ομιλία 1.3

Αίθουσα 2

11:30-13:00

Συνεδρία 1.1

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 1.2

Αίθουσα 1

Συνεδρία 1.3

Αίθουσα 2

13:00-14:00

Γεύμα

14:00-14:30

Προσκ. Ομιλία 1.4

Κύρια Αίθουσα

Προσκ. Ομιλία 1.5

Αίθουσα 1

Προσκ. Ομιλία 1.6

Αίθουσα 2

14:30-16:30

Συνεδρία 1.4

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 1.5

Αίθουσα 1

Συνεδρία 1.6

Αίθουσα 2

16:40-17:00

Διάλειμμα / Καφές

17:00-18:30

Συνεδρία 1.7

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 1.8

Αίθουσα 1

Συνεδρία 1.9

Αίθουσα 2

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

6 Σεπτεμβρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 - 9:00

Εγγραφές

9:00 - 10:00

Ειδική Ομιλία 2

10:00-10:45

Ειδική Ομιλία 3

10:45-11:00

Διάλειμμα / Καφές

11:00-11:30

Προσκ. Ομιλία 2.1

Κύρια Αίθουσα

Προσκ. Ομιλία 2.2

Αίθουσα 1

Προσκ. Ομιλία 2.3

Αίθουσα 2

11:30-13:00

Συνεδρία 2.1

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 2.2

Αίθουσα 1

Συνεδρία 2.3

Αίθουσα 2

13:00-14:00

Γεύμα

14:00-14:30

Προσκ. Ομιλία 2.4

Κύρια Αίθουσα

Προσκ. Ομιλία 2.5

Αίθουσα 1

Προσκ. Ομιλία 2.6

Αίθουσα 2

14:30-16:30

Συνεδρία 2.4

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 2.5

Αίθουσα 1

Συνεδρία 2.6

Αίθουσα 2

16:40-17:00

Διάλειμμα / Καφές

17:00-18:30

Συνεδρία 2.7

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 2.8

Αίθουσα 1

Συνεδρία 2.9

Αίθουσα 2

7 Σεπτεμβρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ

Ημέρα Αφιερωμένη στον Σεισμό της Αθήνας του 1999

8:00 - 9:00

Εγγραφές

9:00 - 10:00

Ειδική Ομιλία 4

10:00-10:45

Ειδική Ομιλία 5

10:45-11:00

Διάλειμμα / Καφές

11:00-11:30

Προσκ. Ομιλία 3.1

Κύρια Αίθουσα

Προσκ. Ομιλία 3.2

Αίθουσα 1

Προσκ. Ομιλία 3.3

Αίθουσα 2

11:30-13:00

Συνεδρία 3.1

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 3.2

Αίθουσα 1

Συνεδρία 3.3

Αίθουσα 2

13:00-14:00

Γεύμα

14:00-14:30

Προσκ. Ομιλία 3.4

Κύρια Αίθουσα

Προσκ. Ομιλία 3.5

Αίθουσα 1

Προσκ. Ομιλία 3.6

Αίθουσα 2

14:30-16:30

Συνεδρία 3.4

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 3.5

Αίθουσα 1

Συνεδρία 3.6

Αίθουσα 2

16:40-17:00

Διάλειμμα / Καφές

17:00-18:30

Συνεδρία 3.7

Κύρια Αίθουσα

Συνεδρία 3.8

Αίθουσα 1

Συνεδρία 3.9

Αίθουσα 2