Υποβολή εργασίας

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν αρχικά την περίληψη της εργασίας και μετά την αποδοχή αυτής θα μπορούν να υποβάλλουν και το πλήρες κείμενο της εργασίας τους προς τελική κρίση και αποδοχή.

Η υποβολή της πλήρους εργασίας είναι υποχρεωτική.

Η γλώσσα του Συνεδρίου και όλων των προφορικών παρουσιάσεων είναι τα ελληνικά.

Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά αλλά είναι δυνατή και η αποδοχή εργασιών στα αγγλικά εφόσον, πέραν του σώματος του κειμένου, υπάρχει και μια πρόσθετη πρώτη σελίδα με την περίληψη στα ελληνικά.Οι περιλήψεις των εργασιών που αρχικώς υποβάλλονται θα πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά.

Για την υποβολή της περίληψης απαιτείται πρώτα εγγραφή στο σύστημα διαχείρισης περιλήψεων (η εγγραφή στο συνέδριο μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την αποδοχή της πλήρους εργασίας).

Πρότυπο αρχείο πλήρους εργασίας